2018թ. ՖԻԼՄԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐՔ

Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՐ ԱՆԱՆ

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՄՈՌԱՑՎԱԾ

ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՐԵՐԸ

ՔԱՐԱՆՁԱՎԸ

ՊԱԴԳԱՐԱԿ

ԵՍ ԵՄ

ՉԵԽԸ ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՎՐԱ

FIFO

ԱՌԱՆՑ ԵՐԿՆՔԻ

ԿՈՏՐՎԱԾ ՍՐՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

ՈՒԺԵՂ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԿՅԱՆՔԸ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ՀԵՏ

ԿՈՏՐՎԱԾ

ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ

ՈՒՇԱՑՈՂ ԻՆՔՆԱԹԻՌԸ

ՄԱՉՈՆ