2017թ. ՖԻԼՄԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐՔ

MK3P

Մետամորֆոզ

Սիմոր

Ոչ այդքան լավ

Մագդա

Կյանք

Մնացորդներ

Բարի օր

Ֆենո

Ֆեդրա

Ընտանեկան նկար

Իրադարձության հորիզոն

Հավերժ երեխա

Առաքված է

Ծղրիդներ

Պատահական այց

Մտերիմ հարաբերություններ

Պատերի քաղաքը