2016թ. ՖԻԼՄԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐՔ

Նույնականացման համար

Շրջադարձ

Ֆլուտուլուս

Մինոր

Վարդուշի չորեկը

Մուգ  ակնոց

Ջուլիետ

Մայրը

Քաղաքային թռչուններ

Բարի վերադարձ

Սյումադ. Ամենօրյա դիմադրություն

Քույրե՛ր: Կիսե՛ք ամեն ինչ

Մայրիկ

Մեկ ուրիշ հայրենիք. Մարիա Յակոբսոնի օրագիրը

Կինը

Անա

Տատիկը, Վանյան և Այծը

Շրջապտույտ